Kamervraag 2011Z02460

Het terughalen van de Nederlandse ambassadeur in Teheran

Ingediend 8 februari 2011
Beantwoord 14 februari 2011 (na 6 dagen)
Indiener Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02460.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1422.html
1. Pzc, «Nederland roept ambassadeur terug uit Iran», 7 februari 2011.
 • Vraag 1
  Klopt het bericht dat u de Nederlandse ambassadeur terugroept uit Iran?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wordt de ambassadeur teruggehaald voor consultatie of voor onbepaalde tijd? Wat is in eerstgenoemde situatie de termijn waarop de ambassadeur zal terugkeren? Wat zijn in laatstgenoemde situatie de criteria die u hanteert voordat de ambassadeur kan terugkeren?

  Ik heb besloten de Nederlandse ambassadeur deze week naar Den Haag terug te roepen voor consultaties. Wanneer de ambassadeur teruggaat naar Teheran is afhankelijk van de uitkomst van het overleg.

 • Vraag 3
  Waarom heeft u ervoor gekozen niet direct helder te communiceren over de precieze aard van de terugkomst van de Nederlandse ambassadeur?

  Ik heb mijn besluit helder naar buiten gebracht.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat Nederland slechts in het uiterste geval de dialoog met andere landen naar een lager niveau moet brengen? Zo ja, welke overwegingen hebben ertoe geleid dat u deze stap op dit moment heeft gezet?

  Ik deel dat uitgangspunt. Naar aanleiding van de ter aardebestelling van mevrouw Baahrami heb ik besloten de Nederlandse ambassadeur voor consultaties terug te roepen naar Nederland. Tegelijkertijd geldt dat ik eraan hecht dat de diplomatieke contacten met Iran doorgang vinden, niet in de laatste plaats vanwege het belang van de inspanningen voor de Nederlandse gedetineerden in Iran en de Nederlanders en Nederlands-Iraanse bipatriden in Iran in het algemeen.

 • Vraag 5
  Vindt u het wenselijk dat de relatie met Iran escaleert en Nederland van andere landen afhankelijk wordt voor relaties met Iran?

  Ik acht het niet wenselijk spanning in de bilaterale betrekkingen onnodig te laten oplopen.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur mogelijk niet de optimale uitkomst is voor Nederlanders die nu nog in Iran verblijven, waaronder Nederlanders in Iraans gevangenschap en Nederlanders die in Iran ter dood veroordeeld zijn? Hoe zorgt u ervoor dat hun diplomatieke steun optimaal gewaarborgd blijft?

  Zoals gesteld in het antwoord op vraag 2 is de Nederlandse ambassadeur niet voor onbepaalde tijd of definitief, maar voor consultaties teruggeroepen. In de periode van zijn afwezigheid wordt door de staf van de Nederlandse ambassade in Teheran het diplomatieke en consulaire werk voortgezet.

 • Vraag 7
  Bent u, gezien de relevantie van de vragen en het feit dat de ambassadeur aanstaande donderdag terugkomt, bereid deze vragen binnen twee dagen te beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02460
Volledige titel: Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het terughalen van de Nederlandse ambassadeur uit Teheran (ingezonden 8 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1422
Volledige titel: Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het terughalen van de Nederlandse ambassadeur uit Teheran (ingezonden 8 februari 2011).