Kamervraag 2011Z02135

Een milieubrochure

Ingediend 3 februari 2011
Beantwoord 22 april 2011 (na 78 dagen)
Indiener Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02135.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2311.html
1. «Verbijstering om taalfouten folder», De Telegraaf d.d. 1 februari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het project «Tussen deur en dampkring staat een groene moskee»?

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat met Rijksgeld, bijna € 200 000,–, onder meer een brochure wordt gesubsidieerd die meer dan honderd spelfouten en tientallen fouten in de zinsopbouw bevat?1

  De initiatiefnemers van het project beoogden Nederlanders van Turkse oorsprong in hun dagelijks leven bewust te maken van milieuaspecten. Het bedrag van € 180 000 euro is gebruikt voor excursies, bijeenkomsten in moskeeën en buurthuizen en voorlichting via brochures, websites en videofilms. In het belang van een optimaal bereik van de doelgroep is het voor de hand liggend dat de brochure zowel in het Turks als in het Nederlands is geschreven. Het is jammer dat een Nederlandstalige folder, een klein onderdeel van dit project, spelfouten bevatte.

 • Vraag 3
  Kunt u de Kamer berichten over de vraag waarom deze milieubrochure ook in het Turks is verspreid?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Vindt u ook niet dat een twee ton kostend duurzaamheidsproject, dat niet verder komt dan het aanpakken van een mentaliteitsprobleem door te hameren op Koranverzen en met een handjevol mannen een vogelklas en een waterzuiveringsinstallatie te bezoeken, erg weinig waar voor zijn geld biedt? Zo nee, waarom niet?

  De SMOM-regeling is met ingang van 2011 niet meer opengesteld, zoals reeds is aangekondigd in het regeerakkoord van dit kabinet.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat deze € 200 000,– achteraf beter ingezet had kunnen worden en kunt u garanderen dat zulke subsidies definitief tot het verleden behoren? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02135
Volledige titel: Vragen van de leden De Mos, Van Klaveren en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een milieubrochure (ingezonden 3 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2311
Volledige titel: Vragen van de leden De Mos, Van Klaveren en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een milieubrochure (ingezonden 3 februari 2011).