Kamervraag 2011Z00621

Het bericht dat in de, onder scholieren verspreidde, EU-agenda de christelijk feestdagen zijn vergeten

Ingediend 14 januari 2011
Beantwoord 28 januari 2011 (na 14 dagen)
Indieners Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), André Rouvoet (CU)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie europese zaken internationaal religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00621.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1239.html
1. Demorgen.be, «EU-agenda in 20 000 scholen vergeet christelijke feestdagen», 13 januari 2011.
 • Vraag 1
  Klopt het dat in september 2010 een EU-agenda onder Europese scholieren is verspreid, waarin allerlei religieuze en culturele feestdagen zijn opgenomen, behalve de christelijke?1 Zo ja, wat is hierover uw mening?

  Ja. Het gaat om editie 2010/2011 van de Europese Schoolagenda. De agenda is een jaarlijkse publicatie van de Europese Commissie en geeft informatie over activiteiten van de EU aan leraren en scholieren. Onderaan elke wekelijkse pagina van de agenda is een voetnoot opgenomen waarin vragen of feiten staan waarvan jongeren zich misschien niet bewust zijn. In enkele voetnoten worden ook feestdagen van niet-christelijke religies genoemd. In de voetnoten ontbreken de christelijke feestdagen. Ik betreur deze omissie zeer.

 • Vraag 2
  Is de desbetreffende agenda ook onder Nederlandse scholieren verspreid?

  Ja. Op verzoek van leraren zijn in Nederland 73 075 exemplaren van de agenda verspreid aan in totaal 404 middelbare scholen.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de Franse minister van Europese Zaken hierover zijn ongenoegen heeft laten blijken richting de Europese Commissie?

  Ja.

 • Vraag 4
  Heeft de Nederlandse regering ook reeds zijn beklag gedaan bij de Europese Commissie? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, bent u van plan dit alsnog te doen?

  Toen ik hiervan hoorde heb ik contact gezocht met de Europese Commissie en om opheldering gevraagd. De Europese Commissie heeft mij laten weten dat het gaat om een onopzettelijke fout die zo snel mogelijk wordt rechtgezet. De Commissie betreurt het hierdoor onbedoeld Europese burgers te hebben beledigd. Om deze fout te herstellen zal de Commissie een rectificatie sturen aan alle scholen die de agenda hebben ontvangen. Deze rectificatie zal tevens een overzicht van alle officiële feestdagen bevatten in het betreffende land. Deze feestdagen zullen ook worden opgenomen in de volgende editie van de schoolagenda. Ik heb de Commissie laten weten dat ik de omissie betreur.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00621
Volledige titel: Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het bericht dat in de, onder scholieren verspreidde, EU-agenda de christelijke feestdagen zijn vergeten (ingezonden 14 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1239
Volledige titel: Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Rouvoet (beiden ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het bericht dat in de, onder scholieren verspreidde, EU-agenda de christelijke feestdagen zijn vergeten (ingezonden 14 januari 2011).