Kamervraag 2011Z00211

De ontvangst van een Wit-Russische minister door de EU Hoge Vertegenwoordiger lady Ashton

Ingediend 11 januari 2011
Beantwoord 12 januari 2011 (na 1 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00211.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1045.html
1. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/12/153661.htm
2. http://www.charter97.org/be/news/2011/1/9/35099/
3. http://www.charter97.org/en/news/2011/1/7/35083/
4. http://www.minbuza.nl/nl/Nieuws/2010/12/Nederland_wil_aanpak_regime_Belarus
5. http://www.charter97.org/be/news/2011/1/9/35104/
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het statement van de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, mw. Clinton, en de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU Lady Ashton op 23 december over een gezamenlijke aanpak van het regime in Belarus1 en van het statement van minister Clinton dat zij ernaar streeft de visa ban lijst voor Wit-Russen uit te breiden met onder andere de minister van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland, Martinov2?

  Ik ben op de hoogte van de gezamenlijke verklaring van de EU en VS en van de voorgenomen ontmoeting later deze week.

 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van het bericht op de onafhankelijke Wit-Russische mediasite Charter97.org, dat Lady Ashton op maandag 10 januari 2011 Martinov wil ontvangen3 ?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat deze ontmoeting onwenselijk is, gezien de wens samen met de Verenigde Staten op te treden, gezien het feit dat het Europees Parlement woensdag 13 januari over Wit-Rusland zal spreken en gezien de Nederlandse wens het regime in Wit-Rusland aan te pakken, onder andere met een inreisverbod van Loekashenko en zijn getrouwen4?

  Zoals in mijn verklaringen van 20 en 23 december jl. gesteld, dringt Nederland in de EU aan om het inreisverbod voor president Loekasjenko en zijn getrouwen wederom in te stellen. Of minister Martynov, die thans niet op de EU-sanctielijst staat, op deze lijst moet worden gezet, dient in de EU te worden besproken. Op dit moment staat het EU-beleid een ontvangst van minister Martynov echter niet in de weg. Ook in de periode 2004–2008 onderhield de toenmalige Hoge Vertegenwoordiger Solana contact op dit niveau.
  Andere EU-lidstaten plaatsen weliswaar net als Nederland vraagtekens bij de opportuniteit en de voorbereiding van de voorziene ontmoeting maar willen deze niet laten afzeggen. In dat licht zullen, mede op Nederlandse instigatie, tijdens het gesprek van Hoge Vertegenwoordiger Ashton met minister Martynov de ontwikkelingen in Belarus sterk worden veroordeeld en wordt opgeroepen arrestanten direct vrij te laten. Het is goed dat Hoge Vertegenwoordiger Ashton het gesprek, dat nu toch waarschijnlijk plaatsvindt, gebruikt om een krachtige veroordeling uit te spreken en te trachten verbetering in de situatie van de gevangenen te brengen. Nederland zal in de EU voorstellen dat de Hoge Vertegenwoordiger ook de Belarussische oppositie ontvangt.

 • Vraag 4
  Bent u bereid er bij Lady Ashton onmiddellijk op aan te dringen de Wit-Russische Minister van Buitenlandse Zaken Martinov niet te ontvangen?5

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen beantwoorden voordat het geplande gesprek tussen Lady Ashton en minister Martinov maandag 10 januari kan plaatsvinden?

  Ja. Het geplande gespek zal a.s. woensdag plaatsvinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00211
Volledige titel: Vragen van de leden Ormel en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de ontvangst van een Wit-Russische minister door de EU Hoge Vertegenwoordiger Lady Ashton (ingezonden 10 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1045
Volledige titel: Vragen van de leden Ormel en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de ontvangst van een Wit-Russische minister door de EU Hoge Vertegenwoordiger Lady Ashton (ingezonden 10 januari 2011).