Kamervraag 2010Z19215

Een 'homotest' die de Tsjechische autoriteiten gebruiken bij asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land vervolgd worden

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 7 januari 2011 (na 25 dagen)
Indieners Nebahat Albayrak (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19215.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-986.html
1. NRCNEXT, 9 december 2010: «Kritiek EU op «homotest» asielzoekers Tsjechië».
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat de Tsjechische autoriteiten gebruik maken van een «homotest» om asielaanvragen van asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land vervolgd worden, te testen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoe vaak dit soort testen in Tsjechië worden toegepast bij verhoren van asielzoekers en of dit in overleg wordt gedaan met de ondervraagden?

  Het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat deze test tussen 2008–2009 op vrijwillige basis is uitgevoerd bij tien asielzoekers.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de uitspraak van het EU-agentschap die aangeeft dat «het dubieus is of de test wel tot voldoende heldere conclusies komt?» Deelt u de mening dat dit type testen helemaal geen «heldere conclusies» kan waarborgen en verboden zou moeten worden?

  Ik ben, met het EU-agentschap, van mening dat dergelijke testen niet verenigbaar zijn met bestaande Europese en internationale verdragen en een aantasting zijn van het recht op privacy.

 • Vraag 4
  Heeft u uw zorgen geuit richting de Tsjechische autoriteiten over de merkwaardige wijze waarop asielaanvragen voor asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land worden vervolgd, worden getest? Zo niet, waarom niet?

  Nee, aangezien het gebruik van de test begin 2010 is gestaakt. Bovendien heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 31 maart 2010 46 aanbevelingen gedaan over maatregelen om discriminatie tegen te gaan op grond van seksuele geaardheid of «gender» identiteit. Hierbij waren ook aanbevelingen ten aanzien van asielzoekers. Alle aanbevelingen zijn onderschreven door de Tsjechische autoriteiten. Ik ga ervan uit dat de testen definitief tot het verleden behoren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19215
Volledige titel: Vragen van de leden Timmermans, Albayrak en Marcouch (allen PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een «homotest» die de Tsjechische autoriteiten gebruiken bij asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land vervolgd worden (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-986
Volledige titel: Vragen van de leden Timmermans, Albayrak en Marcouch (allen PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een «homotest» die de Tsjechische autoriteiten gebruiken bij asielzoekers die vanwege hun geaardheid in eigen land vervolgd worden (ingezonden 13 december 2010).