Kamervraag 2010Z18593

Een uitspraak van de minister-president bij de presentatie van het WK-bid

Ingediend 6 december 2010
Beantwoord 7 december 2010 (na 1 dagen)
Indiener Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18593.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-717.html
1. www.nu.nl, 2 december 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Rutte belooft alle FIFA-wensen na te komen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat u tijdens de presentatie van het WK-bid de volgende uitspraak heeft gedaan: «We kunnen tegemoetkomen aan alle wensen van de FIFA»?

  Nee. Ik heb het volgende gezegd: «Our government fully supports our candidacy and we can fulfill all of FIFA’s needs and at the same time host a wonderful tournament».
  Deze uitspraak deed ik tijdens de «final presentation» van het Belgisch-Nederlandse WK-bid. Ik heb daarmee gezegd dat we ervan overtuigd zijn dat het bid zoals het gepresenteerd werd, voldoet aan alle behoeftes van de FIFA. Ik heb niet gesproken over «tegemoetkomen aan alle wensen van de FIFA».

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt dit zich tot de verregaande eisen die de FIFA stelde op het gebied van belastingvrijstelling, strafrechtelijke immuniteit voor FIFA-medewerkers en het opschorten van arboregels? Hoe verhoudt dit zich tot het regeerakkoord waarin staat dat de Nederlandse overheid de baas blijft bij dergelijke evenementen?

  Ik heb met deze uitspraak geen enkele extra toezegging gedaan ten opzichte van de garanties van het WK-bid zoals vermeld in de brieven aan uw Kamer d.d. 20-04-2010 (TK 32 371, nr. 1) en 26-10-2010 (TK 32 371, nr. 10).

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg over het WK-bid op 8 december 2010?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18593
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister-president over een uitspraak van de minister-president bij presentatie WK-bid (ingezonden 6 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-717
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de minister-president over een uitspraak van de minister-president bij presentatie WK-bid (ingezonden 6 december 2010).