Kamervraag 2010Z17815

Het feit dat ministeries de vergoedingen aan leden van adviescolleges en commissies - vallen onder hun ministeries - nog steeds niet (volledig) openbaar maken

Ingediend 26 november 2010
Beantwoord 23 december 2010 (na 27 dagen)
Indiener Brigitte van der Burg (VVD)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z17815.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-916.html
1. RTL Z Nieuws, 23 november 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het RTL nieuwsitem over het ontbreken van gegevens van vergoedingen aan leden van adviescolleges en commissies vallend onder een ministerie?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat in een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2009, de ministeries er expliciet op attent worden gemaakt dat de Tweede Kamer de toezegging heeft gekregen dat alle ministeries een overzicht van vergoedingen aan leden van adviescolleges en commissies op hun websites openbaar zullen maken?

  Ja, ik ben bekend met deze circulaire. Er is toegezegd aan de Tweede Kamer dat alle ministeries een overzicht van vergoedingen van leden van adviescolleges en adviescommissies op hun websites openbaar maken.
  Deze circulaire is verstuurd om deze toezegging nogmaals onder de aandacht te brengen.

 • Vraag 3
  Kunt u uiteenzetten waarom het nog steeds niet mogelijk is om op de websites van de verschillende departementen gegevens te vinden betreffende de vergoedingen die zijn verstrekt aan leden van adviescolleges en commissies vallend onder dat ministerie?

  De departementen zijn zelf verantwoordelijk voor publicatie. Voor het ministerie van BZK geldt dat de vergoedingen worden getoetst en bij de instelling van de commissies in de staatscourant worden gepubliceerd. Ze zijn echter niet op de website geplaatst. Overigens is dat nu wel het geval: op 29 november 2010 zijn de actuele gegevens op rijksoverheid.nl geplaatst.
  Navraag leert dat ook een aantal andere departementen de vergoedingen wel toetst en registreert, maar deze niet altijd direct op internet publiceren.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat na een periode van circa twee jaar, alle ministeries zo snel mogelijk de gegevens over deze vergoedingen bekend horen te maken om maximale transparantie te betrachten en het mogelijk te maken om te controleren of het anti-cumulatiebeding in acht wordt genomen?

  Ja. Overigens is de controle op handhaving van het anti-cumulatiebeding een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke ministers.

 • Vraag 5
  Bent u bereid toe te zeggen dat voor 1 januari 2011 de gegevens omtrent vergoedingen aan leden van adviescolleges en commissies openbaar zijn gemaakt op de websites van de verschillende departementen?

  De vergoedingen aan leden van de commissies van het ministerie van BZK, zijn op 29 november 2010 op internet gepubliceerd. Ik heb de andere departementen verzocht om de gegevens, voor zover dit nog niet is gebeurd, zo spoedig mogelijk te publiceren.
  Nagenoeg alle gegevens staan nu op internet: de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken hebben eind november/begin december de vergoedingen gepubliceerd. Defensie, EL&I en VWS hebben toegezegd zo spoedig mogelijk de actuele gegevens te publiceren en daarbij te streven om dit in ieder geval voor 1 januari 2011 te doen. De overige departementen publiceerden eerder al een actueel overzicht op de website.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z17815
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het feit dat ministeries de vergoedingen aan leden van adviescolleges en commissies – vallend onder hun ministerie – nog steeds niet (volledig) openbaar maken (ingezonden 26 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-916
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Burg (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het feit dat ministeries de vergoedingen aan leden van adviescolleges en commissies – vallend onder hun ministerie – nog steeds niet (volledig) openbaar maken (ingezonden 26 november 2010).