Kamervraag 2010Z14064

Het bericht 'NS wil af van papieren spoorboekje'

Ingediend 4 oktober 2010
Beantwoord 9 oktober 2017 (na 2562 dagen)
Indiener Sander de Rouwe (CDA)
Beantwoord door Sander de Rouwe (CDA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z14064.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-129.html
1. NOS, NS wil af van papieren spoorboekje, 29 september 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «NS wil af van papieren spoorboekje»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat de NS met u overleg voert over het voornemen om vanaf komend jaar geen papieren spoorboekje meer te publiceren? Welke alternatieven aan spoorboekjes moeten volgens de NS aan potentiële reizigers worden geboden?
 • Vraag 3
  Hoeveel spoorboekjes zijn er naast het aantal van 18 000 dat NS tegen vol tarief heeft verkocht met korting of gratis door abonnementhouders en anderen afgenomen?
 • Vraag 4
  Is er een relatie met het voorgenomen «spoorboekloos rijden» en zou het niet veel meer voor de hand liggen om een eventueel afschaffen van het papieren spoorboekje in samenhang daarmee te bezien?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het papieren spoorboekje een basisvoorziening is, die onderdeel hoort uit te maken van de dienstverlening van een bedrijf met een maatschappelijke taak als NS?
 • Vraag 6
  Bent u voornemens NS toe te staan het papieren spoorboekje binnenkort af te schaffen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z14064
Volledige titel: Vragen van het lid De Rouwe (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het bericht «NS wil af van papieren spoorboekje» (ingezonden 4 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-129
Volledige titel: Vragen van het lid De Rouwe (CDA) aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over het bericht «NS wil af van papieren spoorboekje». (Ingezonden 4 oktober 2010).