Kamervraag 2010Z13148

Het verkeerd voorlichten van deelnemers door het Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie

Ingediend 20 september 2010
Beantwoord 14 oktober 2010 (na 24 dagen)
Indieners Hans Spekman (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z13148.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-243.html
1. Dagblad de Limburger, «Pensioenfonds PWRI jokt over «sparen», 14 september 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht in De Limburger over het verkeerd voorlichten van deelnemers door het Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie (PWRI)?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het wel erg wrang is voor de deelnemers dat het PWRI in 2009 de Nederlands Pensioen Beleggingsnieuws (NPN)-prijs voor «Meest effectieve communicatie» ontving, omdat er veel aandacht wordt besteed aan het op een begrijpelijke wijze communiceren met de mensen in de sociale werkvoorzing sector?

  Het Pensioenfonds voor Werk en Re-Integratie (PWRI) heeft de NPN prijs 2009 gewonnen voor de effectieve wijze van communiceren met deelnemers en werkgevers over de pensioenregeling. De Aanvullende Oudedagsvoorziening (AOV-regeling) is geen onderdeel van de pensioenregeling, maar is een tegoed dat voor de werknemer wordt beheerd door het PWRI. Ik constateer dat de communicatie door het PWRI over de AOV-regeling in het verleden ongelukkig is geweest. Inmiddels heeft PWRI de informatievoorziening verbeterd.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat deelnemers van een pensioenfonds, ongeacht opleidingsniveau, volledig, juist en begrijpelijk moeten worden voorgelicht over hun pensioen en overige aanvullende regelingen?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z13148
Volledige titel: Vragen van de leden Vermeij en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verkeerd voorlichten van deelnemers door het Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie. (ingezonden 20 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-243
Volledige titel: Vragen van de leden Vermeij en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verkeerd voorlichten van deelnemers door het Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie. (ingezonden 20 september 2010).