Kamervraag 2010Z13078

Gevechtstenue voor vrouwelijke militairen

Ingediend 17 september 2010
Beantwoord 14 oktober 2010 (na 27 dagen)
Indieners Hanke Bruins Slot (CDA), Raymond Knops (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z13078.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-241.html
1. HP de Tijd, «Defensie werkt aan gevechtstenue voor vrouwen», 14 september 2010.
2. de Volkskrant, «Het duurt twee jaar voordat we weer volop inzetbaar zijn», 9 september 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat Defensie op dit moment werkt aan een gevechtstenue voor vrouwen?1

  Ja

 • Vraag 2
  Klopt deze berichtgeving? Zo ja, in welk stadium verkeren de plannen?

  Militairen dragen een gevechtstenue dat voor vrouwen en mannen gelijk is. De voorraden gevechtstenues moeten regelmatig worden aangevuld. Bij deze aanvullingen worden de kledingmaten van de uniformen aangepast aan de behoefte. Tot op heden waren er geen gevechtstenues waarvan de kledingmaten waren afgestemd op vrouwen. Omdat hieraan wel behoefte bestaat, heeft Defensie onlangs kledingmaten vastgesteld voor de gevechtstenues van vrouwelijke militairen. Deze kleding wijkt verder niet af van die van mannelijke militairen. De gevechtstenues voor vrouwelijke militairen zullen worden besteld bij reguliere aanvullingen van de voorraden. Dit leidt niet tot extra kosten.
  Op welke wijze Defensie omgaat met tekorten aan kleding en uitrusting en de aanschaf van nieuwe uitrustingstukken heb ik uiteengezet in mijn brief van 28 juni jl. (Handelingen TK 2009–2010, aanhangsel nr. 2750).

 • Vraag 3
  Hoeveel zou de ontwikkeling van een dergelijk gevechtstenue gaan kosten? Vindt u deze kosten en moeite opportuun in een tijd waarin Defensie kampt met tekorten aan de meest basale kleding en uitrusting, zoals gevechtslaarzen, broeken, hemden, sokken en handschoenen, en bovendien nauwelijks geld heeft om in deze behoeften te kunnen voorzien? Hoe weegt u in dit verband de uitspraak van generaal Bertholee, die zich als Commandant der Landstrijdkrachten «echt kapot schaamt» als nieuwe soldaten moeten beginnen zonder laarzen?2

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z13078
Volledige titel: Vragen van de leden Bruins Slot en Knops (beiden CDA) aan de minister van Defensie over gevechtstenue voor vrouwelijke militairen (ingezonden 17 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-241
Volledige titel: Vragen van de leden Bruins Slot en Knops (beiden CDA) aan de minister van Defensie over gevechtstenue voor vrouwelijke militairen (ingezonden 17 september 2010).