Kamervraag 2010Z12265

Problemen met huurtoeslag bij straatnaamwijzigingen

Ingediend 6 september 2010
Beantwoord 29 september 2010 (na 23 dagen)
Indiener Farshad Bashir (SP)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z12265.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-85.html
1. «Huurders in problemen door straatnaamwijziging» – http://arnouthoekstra.sp.nl/weblog/2010/09/01/huurders-in-problemen-door-straatnaamwijziging/
 • Vraag 1
  Is het u bekend dat ongeveer twintig huishoudens uit Vlaardingen in problemen zijn gekomen vanwege een straatnaamwijziging nu de adressen die eerder bekend stonden als «Afrol» gelegen zijn aan de «Gedempte Biersloot»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe kan het dat als gevolg van een straatnaamwijziging bewoners geen huurtoeslag meer krijgen en zelfs de toeslag over 2009 terug moeten betalen?

  Voor het recht op de huurtoeslag is de inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administraties (GBA) van het huishouden op het woonadres bepalend. Het GBA-adres moet overeenkomen met de gegevens in de aanvraag. Wanneer in dit adres wijzigingen optreden moet een toeslagaanvrager dit aan de Belastingdienst/Toeslagen melden. Op basis van deze gegevens wordt immers de huurtoeslag toegekend.
  De Belastingdienst/Toeslagen voert periodiek administratieve controles uit op de juiste inschrijving. Bij deze controle is een straatnaamwijziging niet te onderscheiden van een verhuizing. In dit geval betreft het zowel een wijziging van de straatnaam, het huisnummer, alsmede de postcode. Omdat het adres in de GBA-registratie als gevolg van een naamswijziging niet meer overeenkomt met de gegevens in de aanvraag, is de toeslag beëindigd en is er een terugvordering ontstaan vanaf het moment (in 2009) dat de gegevens niet meer overeenkomen. Deze controle is juist uitgevoerd.

 • Vraag 3
  Hoe snel gaat u dit probleem oplossen?

  De Belastingdienst/Toeslagen heeft direct acties ingezet om de invorderingen stop te zetten. Daarnaast heeft de Belastingdienst/Toeslagen contact opgenomen met de betreffende woningcorporatie en de gegevens van de belanghebbenden ontvangen. Deze gegevens zijn zo snel mogelijk verwerkt in een aangepast voorschot 2010 en, indien van toepassing, in een aangepaste definitieve toekenning 2009. De betrokken aanvragers ontvangen een nieuwe beschikking met een toekenning op het juiste adres. De betaling van de voorschotten is hervat.
  Overigens is door de betrokken woningbouwcorporatie een overbruggingsregeling met de betrokken huurders overeengekomen om eventuele acute financiële problemen van huurders te voorkomen. De woningbouwcorporatie verlaagt de huurprijs voor de maand september (en indien van toepassing ook voor oktober) met de huurtoeslag.

 • Vraag 4
  Hoe gaat u dit soort problemen in de toekomst voorkomen?

  Het is niet mogelijk om tijdens de administratieve controles een straatnaamwijziging te onderscheiden van een daadwerkelijke verhuizing. Wanneer de betrokken huurders dan wel de woningcorporatie een bericht van de straatnaamwijziging hadden gestuurd, hadden de problemen voorkomen kunnen worden. De Belastingdienst/Toeslagen zal gemeenten en verhuurders hierop attenderen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z12265
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Financiën over problemen met huurtoeslag bij straatnaamwijzigingen (ingezonden 6 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-85
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Financiën over problemen met huurtoeslag bij straatnaamwijzigingen (ingezonden 6 september 2010).