Kamervraag 2010Z11728

Het bericht dat christelijke slachtoffers van de overstromingen in Pakistan met betrekking tot de hulpverlening worden achtergesteld

Ingediend 19 augustus 2010
Beantwoord 8 september 2010 (na 20 dagen)
Indieners Wim Kortenoeven (PVV), Geert Wilders (PVV), Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11728.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3295.html
1. http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/18/weinig-hulp-voor-christenen
2. http://www.christiantoday.com/article/christians.in.pakistan.missing.out.on.flood.aid.bishop.warns/26456.htm
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichten «Weinig hulp voor christenen»1 en «Christians in Pakistan missing out on flood aid, bishop warns»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat christelijke slachtoffers van de overstromingen in Pakistan geen drinkwater krijgen, hun laatste bezittingen moeten verkopen om aan eten te komen en volledig genegeerd worden door de Pakistaanse overheid en islamitische hulporganisaties?

  Er zijn geen signalen ontvangen van humanitaire hulporganisaties, van de Nederlandse ambassade of andere betrokkenen die duiden op partijdigheid bij de humanitaire hulpverlening. De ramp in Pakistan werd onlangs uitgebreid besproken in de Algemene Vergadering van de VN in New York waar Lidstaten onder meer de toepassing van humanitaire principes van neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid tijdens humanitaire hulpverlening herbevestigden. Uit deze humanitaire principes volgt onder meer dat de VN en NGO’s humanitaire hulp verstrekken aan slachtoffers ongeacht hun religie.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de hulp, afkomstig van de Verenigde Naties en Westerse Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s), bij voorkeur naar moslims gaat en alleen als er wat overblijft christenen hun deel krijgen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de christelijke slachtoffers van de overstromingen in Pakistan streng van hun islamitische landgenoten gescheiden worden omdat christenen in dat land als onrein en als ongelovigen worden beschouwd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Welke actie gaat u ondernemen teneinde de positie van de christelijke slachtoffers van de natuurramp in Pakistan te verbeteren en op gelijke hoogte te brengen met die van de getroffen moslims?

  Ik verwijs hierbij naar het voorgaande antwoord. Ik heb vertrouwen dat deze humanitaire principes ook in de praktijk worden toegepast.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11728
Volledige titel: Vragen van de leden Driessen, Kortenoeven en Wilders (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat christelijke slachtoffers van de overstromingen in Pakistan met betrekking tot de hulpverlening worden achtergesteld (ingezonden 19 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3295
Volledige titel: Vragen van de leden Driessen, Kortenoeven en Wilders (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat christelijke slachtoffers van de overstromingen in Pakistan met betrekking tot de hulpverlening worden achtergesteld (ingezonden 19 augustus 2010).