Kamervraag 2010Z11627

Noodhulp aan Pakistan

Ingediend 17 augustus 2010
Beantwoord 8 september 2010 (na 22 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11627.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3292.html
1. Telegraaf.nl, 14 augustus
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Hulp Pakistan niet naar slachtoffers»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat circa 367 miljoen euro van de vanwege de aardbeving in 2005 in Pakistan aan dat land toegezegde (nood)hulp niet bij de slachtoffers van de aardbeving terecht is gekomen? Om hoeveel Nederlands (belasting)geld gaat het?

  Het artikel refereert aan overheidsprojecten gericht op wederopbouw, die met niet nader gespecificeerde internationaal beschikbaar gestelde fondsen zijn gefinancierd. Nederland kan niet verifiëren wat er met donaties van andere donoren en hulporganisaties gebeurd is.
  Voor Nederland geldt dat de noodhulpbijdragen voor de aardbevingsslachtoffers niet zijn gekanaliseerd via de Pakistaanse overheid, maar via VN-organisaties, het Nederlandse en Internationale Rode Kruis en Nederlandse NGO’s.

 • Vraag 3
  Kunt u garanderen dat elke cent van de door Nederland gegeven noodhulp vanwege de huidige overstromingen in Pakistan bij de slachtoffers terecht komt? Zo neen, waarom niet?

  De bijdrage van de Nederlandse overheid ten behoeve van de overstromingsslachtoffers in Pakistan wordt thans gekanaliseerd via VN-organisaties, de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) en het Internationale Rode Kruis. Dit zijn organisaties die de afgelopen jaren hebben bewezen betrouwbare partners te zijn en op adequate wijze terugrapporteren over de hulpoperatie. Het is niet zo dat elke cent van de door Nederland gegeven noodhulp bij de slachtoffers terecht komt. Dit is ook niet realistisch gezien de enorme logistieke en daardoor kostbare uitdagingen als gevolg van de verwoestingen veroorzaakt door de overstromingen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de controles op de besteding van noodhulp fors aan te scherpen? Zo neen, waarom niet?

  Er is voor Nederland geen reden de controles op de besteding van Nederlands overheidsgeld ten behoeve van noodhulp verder aan te scherpen. De controles zijn toereikend gebleken. De betrokken noodhulporganisaties hebben de verplichting om periodieke inhoudelijke en financiële rapportages en accountantsverklaringen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in te dienen over de door hen uitgevoerde noodhulpoperaties.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11627
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over noodhulp aan Pakistan (ingezonden 17 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3292
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over noodhulp aan Pakistan (ingezonden 17 augustus 2010).