Kamervraag 2010Z11426

Over steun aan strijd tegen ontslagen bij Organon

Ingediend 3 augustus 2010
Beantwoord 15 september 2010 (na 43 dagen)
Indiener Paul Ulenbelt (SP)
Beantwoord door Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen economie industrie ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11426.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3340.html
1. http://www.telegraaf.nl/binnenland/7302705/__Commissarissen_tegen_ontslagen_Oss__.html?cid=rss
  • Vraag 1
    Wilt u de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad van Organon (onder-)steunen in hun strijd tegen de ontslagen bij Organon? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waaruit zal die steun bestaan?1

    De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waarbinnen de raad van commissarissen en de Ondernemingsraad van een bedrijf moeten opereren. De rechter toetst waar nodig of bedrijven zich aan de wettelijke voorschriften houden. De overheid speelt geen rol in de directe contacten tussen een onderneming en haar raad van commissarissen of ondernemingsraad.
    Dit staat natuurlijk los van het feit dat ik mij vanuit mijn eigen positie inspan voor het behoud van zoveel mogelijk activiteiten en werkgelegenheid, zoals aangegeven in de Kamerbrief van 20 juli jl. en in de voortgangsrapportage die u gelijktijdig met deze beantwoording ontvangt.

  • Mededeling - 30 augustus 2010

    De beantwoording van de vragen van het lid Ulenbelt (SP) over Intervet en Organon (ingezonden op 26 juli 2010 onder kenmerk 2010Z11246, ingezonden op 29 juli onder kenmerk 2010Z11343 en ingezonden op 3 augustus 2010 onder kenmerk 2010Z11426), zal meer dan de gebruikelijke 3 weken in beslag nemen. In de beantwoording van uw vragen wil ik rekening houden met recente ontwikkelingen met betrekking tot MSD, zoals informatie die ik heb verkregen bij mijn bezoek aan MSD in Oss, de contacten van zowel de minister-President als mijzelf met CEO Clark van MSD en het resultaat van de zitting van de Ondernemingskamer op 2 september a.s. De antwoorden op deze vragen – inclusief de tijdens het AO van 21 juli jl. toegezegde voortgangsrapportage over dit onderwerp – zullen in de eerste 2 weken van september 2010 naar u toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11426
Volledige titel: Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Economische Zaken over steun aan strijd tegen ontslagen bij Organon (ingezonden 3 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3340
Volledige titel: Vragen van het lid Ulenbelt (SP) aan de minister van Economische Zaken over steun aan strijd tegen ontslagen bij Organon (ingezonden 3 augustus 2010).