Kamervraag 2010Z11147

Het intrekken van alle ontwikkelingshulp aan Suriname

Ingediend 21 juli 2010
Beantwoord 10 augustus 2010 (na 20 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11147.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3047.html
1. De Telegraaf, 19 juli.
  • Vraag 1
    Bent u bekend met het bericht «Bouterse gekozen tot president»?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Bent u bereid alle ontwikkelingshulp aan Suriname onmiddellijk te stoppen? Zo neen, waarom niet?

    Nee. Nederland blijft een zakelijke en betrokken relatie met Suriname nastreven. De nieuwe Surinaamse regering zal op haar benoemingen, beleidsvoornemens en beleidsdaden worden beoordeeld. De verplichtingen die Nederland is aangegaan, worden ongewijzigd nagekomen tenzij dit door ontwikkelingen niet meer mogelijk zou zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11147
Volledige titel: Vragen van de leden Driessen en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het intrekken van alle ontwikkelingshulp aan Suriname (ingezonden 21 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3047
Volledige titel: Vragen van de leden Driessen en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het intrekken van alle ontwikkelingshulp aan Suriname (ingezonden 21 juli 2010).