Kamervraag 2010Z10870

Zijn verschillende antwoorden op de vraag of hij kan aangegeven of door corruptie Afghanen ook Nederlandse hulpgelden Afghanistan zijn uitgesmokkeld

Ingediend 13 juli 2010
Beantwoord 4 augustus 2010 (na 22 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10870.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3017.html
1. Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 juli 2010 op schriftelijke vragen van het lid Driessen (PVV), ingezonden op 30 juni 2010.
 • Vraag 1
  Waarom geeft u op de vraag «Kunt u aangeven of door corrupte Afghanen ook Nederlandse hulpgelden het land zijn uitgesmokkeld?» aanvankelijk het antwoord «Nee, ik kan dat niet aangeven. Er lopen geen concrete zaken»1 en later «Daarvoor zijn geen aanwijzingen»? Waarom zendt u de Kamer twee verschillende antwoorden?

  Een conceptversie was abusievelijk reeds elektronisch naar de Kamer verzonden. De tweede, herziene versie beantwoording van uw vragen betreft de juiste versie.

 • Vraag 2
  Wat is uw antwoord op voornoemde vraag?

  Er zijn geen aanwijzingen dat Nederlandse hulpgelden het land zijn uitgesmokkeld. Zie verder de beantwoording op vraag 3 in mijn voorgaande brief d.d. 9 juli 2010.

 • Vraag 3
  Kunt u garanderen dat er geen Nederlandse hulpgelden Afghanistan zijn uitgesmokkeld? Zo nee, waarom niet?

  Zoals ik in mijn voorgaande brief d.d. 9 juli 2010 heb aangegeven loopt het grootste gedeelte van de Nederlandse hulpgelden in Afghanistan via fondsen die worden beheerd door internationale instellingen. Voordat financiële middelen aan een organisatie ter beschikking worden gesteld, wordt een risicoanalyse van de betreffende organisatie gemaakt. Op deze wijze wordt de kans op corruptie met Nederlandse hulpgelden zoveel mogelijk beperkt. Daarna vindt monitoring plaats. Bij vermoedens van fraude worden betalingen direct stopgezet en wordt nader onderzoek uitgevoerd. Bij bewezen fraude zullen de fondsen worden teruggevorderd. Nederland wil met het Afghanistanbeleid ertoe bijdragen dat de Afghaanse overheid in staat is onder andere het openbaar bestuur, inclusief corruptiebestrijding, te verbeteren. Zolang de Afghaanse overheid effectief blijft werken aan het verbeteren van het bestuur en sturing geeft aan de wederopbouw, is de regering, met de internationale gemeenschap, bereid dit te steunen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10870
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over zijn verschillende antwoorden op de vraag of hij kan aangeven of door corrupte Afghanen ook Nederlandse hulpgelden Afghanistan zijn uitgesmokkeld (ingezonden 13 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3017
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over zijn verschillende antwoorden op de vraag of hij kan aangeven of door corrupte Afghanen ook Nederlandse hulpgelden Afghanistan zijn uitgesmokkeld (ingezonden 13 juli 2010).