Kamervraag 2010Z10774

Delen van de huldiging die exclusief zijn verkocht door de KNVB aan SBS

Ingediend 9 juli 2010
Beantwoord 12 juli 2010 (na 3 dagen)
Indiener Joop Atsma (CDA)
Beantwoord door André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10774.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2884.html
1. NOS, 9 juli 2010.
 • Vraag 1
  Is het u bekend dat op dinsdag 13 juli tijdens de huldiging van Oranje in Amsterdam delen van de huldiging exclusief zijn verkocht door de KNVB aan SBS?1

  Ja, de KNVB heeft via een persbericht op vrijdagochtend 9 juli bekendgemaakt dat SBS6 de huldiging van het Nederlands elftal in beeld brengt (www.knvb.nl). SBS6 zendt alle thuiswedstrijden uit van het Nederlands elftal en in het verlengde daarvan hebben partijen afspraken gemaakt over de huldiging. Onderdeel van de huldiging is een boottocht door de grachten. Op de spelersboot is plaats voor één cameraploeg. Vrijdagmiddag 9 juli hebben SBS, NOS en de KNVB met elkaar afgesproken dat SBS6 en NOS de huldiging gezamenlijk in beeld brengen. Dit is een afspraak met gesloten beurzen. Zowel op SBS6 als op Nederland 1 is een uitzending van de huldiging te zien. Het signaal wordt door de partijen om niet beschikbaar gesteld aan derden voor radio, tv en internet.
  Voor de details van de afspraken verwijs ik naar het persbericht2. Hierin geven alle partijen aan blij te zijn met deze oplossing. Partijen hebben met deze afspraken hun verantwoordelijkheid genomen voor goede verslaggeving voor het brede publiek.

 • Vraag 2
  Bent u met ons van mening dat een dergelijke huldiging door een breed publiek gevolgd moet kunnen worden en aan vertegenwoordigers van de media geen onnodige belemmeringen mogen worden opgelegd om hier verslag van te kunnen doen?

  Het is van belang dat de huldiging door een breed publiek gevolgd kan worden en daarin is door partijen voorzien.

 • Vraag 3
  Kunt u ingaan op de details van de afspraken die door de KNVB en haar partners zijn gemaakt?

  Zie het bijgaande persbericht van de KNVB, SBS6 en NOS van 9 juli 2010.

 • Vraag 4
  In hoeverre zijn overheden betrokken geweest bij deze beslissing?

  De uiteindelijke afspraken over de televisie- en radio-uitzendingen zijn gemaakt door de KNVB, SBS6 en NOS. De Rijksoverheid heeft in dergelijke afspraken geen rol en is dan ook niet betrokken geweest. Er vaart een persboot mee en er is een perspodium op het Museumplein. Voor toegang hiertoe konden journalisten bij de gemeente Amsterdam een accreditatie aanvragen.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven hoe dit exclusieve recht zich verhoudt tot de mediawet?

  De Mediawet gaat hier niet over. De Mediawet kent wel een evenementenlijst. Op deze lijst staan evenementen die – in het geval er sprake is van een uitzending- moeten worden uitgezonden op een open net zodat iedereen het kan zien. Het gaat om sportevenementen en culturele evenementen die van aanzienlijk belang zijn voor de samenleving. De uitzending ervan kan door een publieke en/of commerciële zender gebeuren. De huldiging staat niet op deze evenementenlijst. In dit geval zou dat geen verschil hebben gemaakt omdat de huldiging immers op open netten wordt uitgezonden. Verder is het zo dat de NOS op grond van de Mediawet een specifieke taak heeft om verslag te doen van nationale gebeurtenissen van bijzondere aard. Het kan zijn dat daarvoor uitzendrechten moeten worden verkregen. De taak houdt niet in dat de NOS die uitzendrechten automatisch heeft.

 • Vraag 6
  Is bekend of er met de KNVB afspraken zijn gemaakt over de verdeling van kosten, zoals reiniging, openbaar vervoer, overlast, politie en het afsluiten van wegen?

  De gemeente Amsterdam geeft aan dat de KNVB een deel van de kosten draagt van de huldiging op het Museumplein.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10774
Volledige titel: Vragen van het lid Atsma (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over delen van de huldiging die exclusief zijn verkocht door de KNVB aan SBS (ingezonden 9 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2884
Volledige titel: Vragen van het lid Atsma (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over delen van de huldiging die exclusief zijn verkocht door de KNVB aan SBS (ingezonden 9 juli 2010).