Kamervraag 2010Z10689

De berichtgeving dat de Rabobank weigert een rekening te openen voor Vakwerk, de vakbond voor prostituees

Ingediend 8 juli 2010
Beantwoord 27 juli 2010 (na 19 dagen)
Indiener Bruno Braakhuis (GL)
Beantwoord door Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10689.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2979.html
1. www.binnenlandsbestuur.nl, 22 juni 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennis kunnen nemen van het artikel «Geen Raborekening voor hoerenvakbond»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het feit dat de Rabobank de vakbond Vakwerk een bankrekening heeft geweigerd?

  De regering is van mening dat het zonder een pakket primaire betaaldiensten onmogelijk is om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. Ik verwijs naar de brief over het betalingsverkeer die op 18 januari 2010 door de minister van Financiën aan uw Kamer gezonden is.2 In die brief wordt verder gesteld dat het categoraal uitsluiten van bepaalde groepen zonder individuele toetsing ongewenst is. In de brief is er ook op gewezen dat banken na een individuele beoordeling van een aanvraag nog steeds tot de conclusie kunnen komen dat het accepteren van een cliënt een onacceptabel risico meebrengt in het kader van de integriteit.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat iedere legaal opererende onderneming bij iedere reguliere bank een bankrekening zou moeten kunnen openen, omdat deze essentieel is voor de bedrijfsvoering ervan? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is uw reactie op het feit dat ook legaal opererende prostituees belemmering ondervinden bij het openen van een zakelijke bankrekening?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven of er, naast de Rabobank, meer banken legaal opererende organisaties als Vakwerk of de legaal werkende prostituee een (zakelijke) bankrekening weigeren? Zo nee, waarom niet?

  Het ministerie van Financiën, dat het dossier van de zogeheten «unbankables» beheert, ontvangt incidenteel signalen dat een legaal opererende organisatie of onderneming belemmeringen ondervindt bij het openen van een bankrekening.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven of er, naast Vakwerk, meer legaal opererende ondernemingen zijn, zoals bijvoorbeeld coffeeshops, die belemmeringen ondervinden bij het openen van een bankrekening?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Kunt u aangeven welke stappen u gaat ondernemen om de ontstane rechtsongelijkheid binnen de bankensector aan de kaak te stellen?

  Een oplossing waarbij banken cliënten vrijwillig accepteren – met inachtneming van de regelgeving op het gebied van customer due diligence – heeft de voorkeur. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft met voormalig minister van Financiën Bos afgesproken dat banken bepaalde groepen niet categoraal zullen uitsluiten, maar aanvragen individueel zullen beoordelen. Ik vertrouw erop dat de NVB haar leden conform deze beleidswijziging aanstuurt. Het kan echter enige tijd duren voordat alle kantoren en medewerkers van de banken op de hoogte zijn van de beleidswijziging, waardoor incidenten niet volledig uit te sluiten zijn.
  Voorts wijs ik er op dat in het geval van een conflict over bancaire dienstverlening, net als bij ieder ander civiel conflict, het de betrokken partijen vrij staat om de gang naar de rechter te maken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10689
Volledige titel: Vragen van het lid Braakhuis (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken over de berichtgeving dat de Rabobank weigert een rekening te openen voor Vakwerk, de vakbond voor prostituees (ingezonden 8 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2979
Volledige titel: Vragen van het lid Braakhuis (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken over de berichtgeving dat de Rabobank weigert een rekening te openen voor Vakwerk, de vakbond voor prostituees (ingezonden 8 juli 2010).