Kamervraag 2010Z10659

De wens van landen van de Europese Unie om een einde te maken aan discriminatie van bloeddonoren

Ingediend 8 juli 2010
Beantwoord 19 augustus 2010 (na 42 dagen)
Indiener Linda Voortman (GL)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10659.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3124.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat de EU-landen de Europese Commissie hebben gevraagd met voorstellen te komen om discriminatie bij bloeddonatie uit te sluiten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich uw eerdere antwoorden op vragen van het lid Van Gent inzake het dreigende tekort aan bloeddonoren?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven welk standpunt bij de informele vergadering namens de Nederlandse regering is ingenomen?

  De discriminatie van bloeddonoren is ter sprake gekomen tijdens de lunchpauze van de eerste dag van de Informele Raad Volksgezondheid op 5 juli 2010 te Brussel. Aangezien dit onderwerp niet was geagendeerd, heeft de Nederlandse regering geen officieel standpunt kunnen innemen.
  Het Belgische Voorzitterschap heeft tijdens de genoemde lunchpauze aan de Europese Commissie verzocht een voorstel te doen voor mogelijke bespreking van discriminatie van bloeddonoren.
  Nederland heeft het verzoek van het Voorzitterschap aangehoord.

 • Vraag 4
  Verwacht u dat de Europese Commissie met wettelijk bindende voorstellen (een richtlijn of verordening) komt? Zo ja, welke gevolgen zou dat hebben ten aanzien van het beleid bij bloeddonatie in Nederland?

  Het Verdrag betreffende de Europese Unie geeft de Europese Commissie het recht om voorstellen voor communautaire regelingen aan de Raad voor te leggen. Het is nog niet bekend op welke wijze de Europese Commissie zal reageren op het hier beschreven verzoek van het Voorzitterschap.
  Als er een voorstel van de Commissie verschijnt zal de Tweede Kamer via de gebruikelijke wijze (BNC fiches) geïnformeerd worden.

 • Vraag 5
  Bent u bereid het Nederlandse beleid ten aanzien van bloeddonatie en discriminerend beleid te herzien, bijvoorbeeld ten aanzien van bloeddonatie door homoseksuele mannen?

  Mijn antwoorden op de vragen van kamerlid Van Gent2 zijn nog onverminderd van kracht. Ik zie thans geen aanleiding om het Nederlandse beleid ten aanzien van bloeddonatie en discriminerend beleid te herzien.

 • Vraag 6
  Is bij u bekend in hoeverre er op dit moment een tekort aan donorbloed bestaat?

  Er is op dit moment geen sprake van een tekort aan donorbloed in Nederland.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10659
Volledige titel: Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wens van landen van de Europese Unie om een einde te maken aan discriminatie van bloeddonoren (ingezonden 8 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3124
Volledige titel: Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wens van landen van de Europese Unie om een einde te maken aan discriminatie van bloeddonoren (ingezonden 8 juli 2010).