Kamervraag 2010Z10477

De dood van een zwangere Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum van Leersum

Ingediend 2 juli 2010
Beantwoord 24 augustus 2010 (na 53 dagen)
Indiener Kathleen Ferrier (CDA)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10477.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3152.html
1. nieuwsbrief geldermalsen.nl, 30 juni 2010.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht «Zwangere vrouw sterft in gang AZC»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat medisch noodzakelijke zorg altijd voorhanden moet zijn, ook in asielzoekerscentra? Hoe beoordeelt u dit voorval in het licht van de overheveling van de zorg voor asielzoekers van de Medische Opvang Aielzoekers (MOA’s) naar de gezondheidscentra?

  Ja, in zoverre dat de toegang tot acute medische zorg voor asielzoekers aan dezelfde voorwaarden dient te voldoen als de medische zorg voor ingezetenen.
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet een regulier onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg aan asielzoekers in de nieuwe structuur. De focus ligt daarbij op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van huisartsenzorg en de effectiviteit van de publieke gezondheidszorg aan asielzoekers. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek doe ik vooralsnog geen inhoudelijke uitspraken over het stelsel.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op deze tragische gebeurtenis, en bent u een onderzoek gestart naar de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen? Zo nee, wilt u dat alsnog gaan doen, al dan niet in samenwerking met de minister van Justitie, en de resultaten daarvan, voorzien van een kabinetsreactie, aan de Kamer doen toekomen?

  De IGZ onderzoekt als toezichthouder op de medische zorg incidenten als deze. De IGZ zal ook naar het onderhavige incident een onderzoek instellen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek doe ik geen uitspraken over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10477
Volledige titel: Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dood van een zwangere Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum van Leersum (ingezonden 2 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3152
Volledige titel: Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dood van een zwangere Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum van Leersum (ingezonden 2 juli 2010).