Kamervraag 2010Z10476

Het bericht dat Uitkeringsinstituut UWV 90 miljoen euro te veel heeft uitgegeven aan re-integratietrajecten

Ingediend 2 juli 2010
Beantwoord 13 juli 2010 (na 11 dagen)
Indiener Léon de Jong (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10476.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2922.html
1. Trouw, 29 juni 2010.
2. Re-integratie. Begeleiding van bijstand naar werk 2007 (Amsterdamse Rekenkamer, 2007).
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Donner gelast onderzoek naar te hoge uitgaven UWV»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bijna 90 miljoen euro te veel heeft uitgegeven aan re-integratietrajecten? Zo nee, waarom niet?

  Zie mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 29 juni 2010.

 • Vraag 3
  Hoeveel kosten zijn gemoeid met de drie deskundigen die belast zijn met het onderzoek naar de interne aansturing? Wie moet er voor de kosten opdraaien?

  De deskundigen zullen een vergoeding ontvangen op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het op die wet gebaseerde besluit waarin is geregeld wat de vergoeding is voor de leden en de voorzitter van een commissie.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat re-integratietrajecten niet werken2 en alleen maar bakken met geld kosten en dus dienen te worden afgeschaft? Zo nee, waarom niet?

  De conclusie dat re-integratietrajecten niet werken en daarom moeten worden afgeschaft deel ik niet. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief over de motie Meeuwis die op 12 juli aan de Tweede Kamer is gezonden. De cijfers, opgenomen in artikel 47 van de SZW-begroting, laten zien dat de uitstroom naar werk na afronding van een re-integratietraject de afgelopen jaren fors is toegenomen. Of re-integratie inspanningen ook direct verantwoordelijk zijn voor deze uitstroom wil ik nader laten onderzoeken. De brief over de uitvoering van de motie Meeuwis cs gaat nader in op de manier waarop dit kan.

 • Vraag 5
  Hoe gaat u er voor zorgen dat dit soort schandalige overschrijdingen in de toekomst niet meer voorkomen?

  Zie mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 29 juni 2010.

 • Vraag 6
  Hoe gaat u voorkomen dat de rekening van deze overschrijding bij de burger wordt neergelegd?

  Zie mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 29 juni 2010 (kamerstuk 26 448, nr. 437).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10476
Volledige titel: Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over het bericht dat Uitkeringsinstituut UWV 90 miljoen euro te veel heeft uitgegeven aan re-integratietrajecten (ingezonden 2 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2922
Volledige titel: Vragen van het lid De Jong (PVV) aan de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over het bericht dat Uitkeringsinstituut UWV 90 miljoen euro te veel heeft uitgegeven aan re-integratietrajecten (ingezonden 2 juli 2010).