Kamervraag 2010Z10312

Het bericht dat Saban B. op borgtocht zou zijn vrijgelaten

Ingediend 1 juli 2010
Indiener Sybrand van Haersma Buma (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10312.html
1. De Telegraaf, 29 juni 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Saban B. op borgtocht zou zijn vrijgelaten?1
 • Vraag 2
  Kloppen de feiten in dit bericht? Wat is uw visie hierop?
 • Vraag 3
  Zijn er mogelijkheden voor Nederland, om tegen deze vrijlating invloed uit te oefenen? Zo ja, op welke wijze? Hoe gaat Nederland hier gebruik van maken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Ziet u kansen om te bewerkstelligen dat Turkije (vrijwillig) overgaat tot uitlevering aan Nederland van Saban B.?
 • Vraag 5
  Is er inmiddels zicht op een uitleveringsverdrag tussen Nederland en Turkije?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10312
Volledige titel: Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het bericht dat Saban B. op borgtocht zou zijn vrijgelaten (ingezonden 1 juli 2010).