Kamervraag 2010Z09925

Het bericht "Maleisië dreigt met conflict over hout"

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 12 juli 2010 (na 17 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
Onderwerpen economie handel
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09925.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2848.html
1. NRC Handelsblad, 18 juni 2010: «Maleisië dreigt met conflict over hout»
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Maleisië dreigt met conflict over hout»?1
 • Vraag 2
  Kunt u uitleggen waarom de Nederlandse belastingbetaler moetopdraaien voor de kosten van een bezwaarschriftprocedure van een paar milieuorganisaties, terwijl uw Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) in maart 2010 heeft geoordeeld dat het Maleisische duurzaamheidscertificaat voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria?
 • Vraag 3
  Waarom is het besluit nog niet genomenover toelating van het Maleisische duurzaamheisdscertificaat, terwijl hetzelfde duurzaamheidscertificaat door de ons omringende landen, waaronder Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië, wel goedkeurden?
 • Vraag 4
  Vindt u ook niet dat u met «twee maten meet», indien u in Nederland toestemming geeft voor het kappen van bossen in de gemeente Landgraaf (landingsbaan voor Awacs vliegtuigen) en op het landgoed Amelisweerd (uitbreiding rijksweg A27) en andere landen, die niet door hun hoogste rechtscollege worden terechtgewezen, de toegang tot de Nederlandse overheidsmarkt wilt ontzeggen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09925
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht «Maleisië dreigt met conflict over hout» (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2848
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht «Maleisië dreigt met conflict over hout» (ingezonden 25 juni 2010).