Kamervraag 2010Z09924

Het bericht dat ontwikkelingshulporganisatie SNV weigert de salarissen van haar directieleden te verlagen

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 1 november 2010 (na 129 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden internationaal ontwikkelingssamenwerking werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09924.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-331.html
1. Elsevier, 23 juni 2010
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ontwikkelingsorganisatie SNV wil lonen top niet verlagen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid op korte termijn een overzicht te verstrekken van de salarissen van de directeuren van alle medefinancieringsorganisaties voor ontwikkelingshulp, alsook de overige organisaties die zich met ontwikkelingshulp bezighouden en gesubsidieerd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken? Zo nee, waarom niet?

  Ja. In de bijlage bij een separate Kamerbrief van 27 oktober 2010 (ref. DSO/MO-480/10) wordt een overzicht van directiesalarissen verstrekt van in totaal 106 ontwikkelingsorganisaties.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de maatregelen die getroffen zijn tegen SNV tevens van toepassing te verklaren op alle andere ontwikkelingshulporganisaties die hun directieleden excessief belonen? Zo nee, waarom niet?

  Met ingang van 1 januari 2011 is voor MFS organisaties de DG-norm van kracht.
  Met organisaties die niet onder het MFS vallen zal ik nadere afspraken maken om eveneens aan de DG-norm te gaan voldoen.

 • Mededeling - 14 oktober 2010

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Driessen over Salarissen directieleden SNV met kenmerk 2010Z09924 die werden ingezonden op 25 juni 2010, alsmede de schriftelijke vragen van de leden Voordewind, Irrgang, Dikkers, Van der Staaij, Ten Broeke en Peters over topsalarissen bij ontwikkelingsorganisatie SNV met kenmerk 2010Z09954 die werden ingezonden op 25 juni 2010 en met referte aan de op 19 juli 2010 en 30 augustus 2010 ingezonden Kamerbrieven inzake uitstel van beantwoording van bovengenoemde vragen, wil ik u het volgende mededelen. Helaas is het onderzoek naar de directiesalarissen van ruim 100 organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien, nog niet geheel afgerond. Ik ga er vanuit dat de gegevens aan het eind van deze maand aan de Kamer kunnen worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09924
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat ontwikkelingshulporganisatie SNV weigert de salarissen van haar directieleden te verlagen (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-331
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat ontwikkelingshulporganisatie SNV weigert de salarissen van haar directieleden te verlagen (ingezonden 25 juni 2010).