Kamervraag 2010Z09923

Een publicatieverbod van een tijdschrift over Srebenica

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 9 juli 2010 (na 14 dagen)
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09923.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2846.html
1. Netwerk, uitzending 22 juni 2010.
2. NRC Handelsblad, 23 juni 2010.
 • Vraag 1
  Waarom is de Koninklijke Landmacht overgegaan tot een publicatieverbod van het tijdschrift «De Onderofficier» over Srebrenica vanwege de kabinetsformatie? Wat heeft dit met elkaar te maken?1

  Het blad De Onderofficier wordt door het Commando landstrijdkrachten (CLAS) uitgegeven ten behoeve van de onderofficieren van het CLAS en van de Koninklijke marechaussee. In het redactiestatuut van De Onderofficier is bepaald dat het CLAS geen voorafgaand toezicht houdt op de artikelen in het blad. Er is wel overleg tussen de redactie en het CLAS over de onderwerpen waarover gepubliceerd zal worden. Het CLAS kan hierover bindende richtlijnen geven. Dat was in deze zaak het geval. De staf van het CLAS heeft de redactie van het blad De Onderofficier eind april jl. laten weten een speciale editie over Srebrenica niet opportuun te achten.

 • Vraag 2
  Hoe kan het dat u niet op de hoogte was van het besluit van de Landmacht? Deelt u de mening dat dit niet op deze wijze had mogen gebeuren?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Waarom weigerde u commentaar te geven in de uitzending van Netwerk over het publicatieverbod?

  Ik heb er de voorkeur aan gegeven ten overstaan van de Tweede Kamer te reageren, nadat er intern duidelijkheid was over de gang van zaken. In de Tweede Kamer, tijdens het notaoverleg Veteranen van 25 juni jl., heb ik verklaard: «Dit had zo niet mogen gebeuren en wat mij betreft zal het niet nog eens gebeuren».
  Ik heb daaraan toegevoegd dat er sinds de parlementaire enquête van 2003 geen reden is om in een kramp te schieten als het onderwerp Srebrenica wordt genoemd en dat daarover vrijelijk kan worden gepubliceerd. Of dat alsnog zal gebeuren is aan de redactie van De Onderofficier.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de Landmachttop overging tot het publicatieverbod toen men van de redactie hoorde van het voornemen voor een themanummer? Is het waar dat de afdeling communicatie de artikelen niet heeft gelezen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoe verhoudt het publicatieverbod zich tot de redactionele vrijheid van het tijdschrift? Wat staat hierover in het redactiestatuut?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het publicatieverbod tot veel meer negatieve publiciteit heeft geleid? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Bent u het er mee eens dat de gebeurtenissen in Srebrenica niet verdrongen moeten worden, zowel voor de nabestaanden als voor de militairen die daar gediend hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de publicatie alsnog toe te staan?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09923
Volledige titel: Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Defensie over een publicatieverbod van een tijdschrift over Srebrenica (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2846
Volledige titel: Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Defensie over een publicatieverbod van een tijdschrift over Srebrenica (ingezonden 25 juni 2010).