Kamervraag 2010Z09921

De verplichtingenpauze voor sportbonden

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 22 juli 2010 (na 27 dagen)
Indiener Helma Neppérus (VVD)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09921.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2966.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het persbericht van NOC*NSF van 8 juni jl, waarin staat dat de verplichtingenpauze ook voor sportsubsidie wordt verlengd?

  Ja, ik heb van het persbericht kennis genomen.

 • Vraag 2
  Bent u zich ervan bewust dat hierdoor voor sportbonden een onduidelijke situatie bestaat en zij problemen zullen hebben met het aangaan van verplichtingen?

  Alle subsidieaanvragers zijn geïnformeerd over de ingestelde verplichtingenpauze. Ik realiseer mij dat een dergelijke maatregel voor veel instellingen, waaronder ook de sportbonden, onzekerheid met zich meebrengt en dat ik erop reken dat men zich terughoudend op zal stellen bij het aangaan van verplichtingen. Vanwege de omvangrijke problematiek op de VWS-begroting was het echter noodzakelijk om een (tijdelijke) verplichtingenpauze af te kondigen.

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt zich dit tot de door het kabinet gesteunde Bid voor het WK Voetbal 2018 en de aanwijzing van Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen aan Nederland?

  De steun aan het Bid voor het WK Voetbal 2018 blijft onverminderd van kracht. Ook blijven wij sportbonden ondersteunen bij het binnen halen en organiseren van Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen in Nederland.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt de stop voor talentontwikkeling zich tot de wens om bij de toplanden te behoren op weg naar Olympische Spelen in Nederland?

  Er was geen sprake van een stop, maar van een verplichtingenpauze. De subsidies voor talentontwikkeling die aan de voorwaarden van de regeling voldoen zullen na opheffing van de verplichtingenpauze in principe allemaal verleend worden, voor zover ze al niet verleend zijn. Daarbij teken ik aan dat de sportbonden zelf ook fors investeren in talentontwikkeling.

 • Vraag 5
  Is het waar dat het op de VWS-begroting relatief erg kleine sportbudget tot nu toe niet of nauwelijks is overschreden?

  Het is juist dat zich op het sportbudget geen overschrijdingen hebben voorgedaan.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de verplichtingenpauze voor sportbonden ongedaan te maken?

  Zodra er een oplossing ligt voor de begrotingsproblematiek van mijn departement zal ik de verplichtingenpauze opheffen. Vanaf dat moment zullen de ingediende subsidieaanvragen van sportbonden weer op de normale wijze worden afgehandeld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09921
Volledige titel: Vragen van het Neppérus (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verplichtingenpauze voor sportbonden (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2966
Volledige titel: Vragen van het Neppérus (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de verplichtingenpauze voor sportbonden (ingezonden 25 juni 2010).