Kamervraag 2010Z09484

Subsidie voor een WK-persreis

Ingediend 17 juni 2010
Indieners Ewout Irrgang (SP), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09484.html
1. Het Parool, 14 juni 2010.
2. Dagblad De Pers, 15 juni 2010.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Subsidie voor WK-persreis?»1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven op welke wijze «meer begrip en bekendheid wordt gekweekt voor de ontwikkeling van Zuid-Afrika», hoe dat gemeten wordt en wat de meerwaarde van deze productie is op de toch al niet geringe stroom mediaproducties over (Zuid-)Afrika rondom de wereldkampioenschappen voetbal?
 • Vraag 3
  Is het waar dat columnisten Mark Koster en Jojanneke van den Berge ook (deels) gefinancierd worden uit de subsidie van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) van € 40.000 euro? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe een artikel als «Bavaria Babes gegijzeld»2 meer begrip en bekendheid kweekt voor de ontwikkeling van Zuid-Afrika?
 • Vraag 4
  Is het waar dat de vormgever en eindredacteur van De Pers ook zijn meegereisd en eveneens (deels) uit het NCDO-budget worden gefinancierd? Zo ja, acht u dit noodzakelijk c.q. kan dit werk niet vanuit Nederland worden gedaan?
 • Vraag 5
  Kunt u een overzicht geven van journalistieke producties die uit draagvlaksubsidies voor ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd? Kunt u hierbij tevens aangeven of dit mogelijk blijft in de toekomst gezien de bezuinigingen op het draagvlakbudget voor ontwikkelingssamenwerking?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat deze subsidie voor De Pers in strijd is met de journalistieke onafhankelijkheid aangezien het de lezer niet duidelijk is dat de speciale editie van De Pers uit Afrika gesubsidieerd is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
 • Vraag 7
  Bent u van mening dat het wenselijk is om draagvlaksubsidies aan journalistieke producties drastisch in te perken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat dit ook doen en wanneer?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven over welke (juridische) mogelijkheden u beschikt om het NCDO op dit soort subsidiebeschikkingen aan te pakken?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat dit soort snoepreisjes verspilling van hulpgeld is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09484
Volledige titel: Vragen van de leden Irrgang en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over subsidie voor een WK-persreis (ingezonden 17 juni 2010).