Kamervraag 2010Z09351

Het remmen van de groei van de jeugd door alcoholgebruik

Ingediend 14 juni 2010
Beantwoord 6 augustus 2010 (na 53 dagen)
Indiener Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09351.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3022.html
1. Sp!ts, 11 juni 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Alcohol remt groei jeugd»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Geeft dit onderzoek u aanleiding om voorlichting over gezond opgroeien aan te passen?

  Nee. In het artikel in Spits gaat het niet over nieuw wetenschappelijk onderzoek over alcohol, maar spreekt sociaal-geneeskundige Henk Talma over de hypothese dat alcohol de oorzaak kan zijn dat Nederlanders voor het eerst in 160 jaar niet langer worden. Wel wordt in het artikel van Spits gesproken over eerder onderzoek waaruit blijkt dat jongens die wijn drinken kleiner blijven. De campagne «voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind» besteedt reeds aandacht aan de effecten van alcohol op de groei. Zo wordt in deze campagne gecommuniceerd dat alcohol de hoeveelheden groeihormoon verlaagt en dat bij jongens bekend is dat alcoholgebruik de botontwikkeling remt.

 • Vraag 3
  Is de constatering dat alcoholgebruik op jonge leeftijd de groei van kinderen remt ook aanleiding om campagnes gericht op het terugdringen van alcoholgebruik aan te scherpen?

  Zoals hierboven beschreven wordt reeds aandacht besteed aan dit onderwerp. Het artikel in Spits voegt geen nieuwe wetenschappelijke inzichten toe.

 • Vraag 4
  Is er aanvullend onderzoek nodig naar de invloed van alcoholgebruik op het opgroeien, los van het feit dat al aangetoond is dat alcohol op jonge leeftijd desastreuze gevolgen heeft voor de hersenontwikkeling?

  Ondanks het feit dat er al veel onderzoek in deze richting is gedaan, is het goed als er aanvullend onderzoek wordt gedaan zodat een nog beter beeld ontstaat van de invloed van alcohol op de groei en het opgroeien van jongeren. De heer Talma zegt in het artikel in Spits dat hij zich er sterk voor gaat maken om wetenschappelijk hard aan te tonen dat alcohol ook echt een groeiremmer is. Ik vind het van belang dat de wetenschap dit onderwerp oppakt en tot nader onderzoek komt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09351
Volledige titel: Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers voor Jeugd en Gezin en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het remmen van de groei van de jeugd door alcoholgebruik (ingezonden 14 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3022
Volledige titel: Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers voor Jeugd en Gezin en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het remmen van de groei van de jeugd door alcoholgebruik (ingezonden 14 juni 2010).