Kamervraag 2010Z09108

Q-koorts en melkschapenbedrijven

Ingediend 4 juni 2010
Beantwoord 1 juli 2010 (na 27 dagen)
Indiener Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Beantwoord door Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09108.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2787.html
1. AGD.nl, 2 juni 2010: «Overlevingskans»
2. AGD.nl, 2 juni 2010: «LTO teleurgesteld over uitblijven versoepelingen Q-koorts»
  • Vraag 1
    Bent u bereid de namen van de melkgeitbedrijven vrij te geven die nog niet hebben gevaccineerd?12

    Nee, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en Wet bescherming persoonsgegevens is het niet mogelijk om de namen van deze melkgeitenbedrijven vrij te geven. Ik doe alles wat binnen mijn mogelijkheid ligt om de afronding van de vaccinatiecampagne te bespoedigen. De vaccinatiegegevens zijn per bedrijf bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bekend en worden dagelijks bijgewerkt. Met bedrijven die op 1 juni 2010 nog niet aan de vaccinatieplicht hadden voldaan, is contact opgenomen. Aan deze bedrijven is een last onder bestuursdwang opgelegd. Als zij niet alsnog tot vaccinatie overgaan, zal de VWA de dieren op kosten van de ondernemer vaccineren.

  • Vraag 2
    Kunt u een schatting geven op welke termijn alle melkgeitbedrijven zijn gevaccineerd?

    Naar schatting zal medio juli de vaccinatiecampagne op melkleverende bedrijven volledig zijn afgerond.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09108
Volledige titel: Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Q-koorts en melkschapenbedrijven (ingezonden 4 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2787
Volledige titel: Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Q-koorts en melkschapenbedrijven (ingezonden 4 juni 2010).