Kamervraag 2010Z08990

Het feit dat gestolen documenten op internet zijn gepubliceerd

Ingediend 1 juni 2010
Beantwoord 8 juli 2010 (na 37 dagen)
Indiener Sybrand van Haersma Buma (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08990.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2826.html
1. De Telegraaf, 29 mei 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat linkse activisten een grote hoeveelheid uiterst gevoelige documenten zouden hebben buitgemaakt en gepubliceerd?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kloppen de feiten in dit bericht?

  Het Bureau Integriteit & Veiligheid (BI&V) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verricht op dit moment onderzoek naar het incident. Indien er sprake is van (vermoedelijk) strafbare feiten zal, conform de daarvoor geldende procedures, aangifte worden gedaan. Of die aangifte zal leiden tot vervolging, zal het mogelijk daarop volgende strafrechtelijk onderzoek moeten uitwijzen.

 • Vraag 3
  Is inmiddels bekend hoe de activisten aan de informatie gekomen zijn?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Zijn de procedures omtrent het vervaardigen, delen en bewaren van dergelijke gevoelige informatie voldoende gewaarborgd? Zouden deze procedures moeten worden aangescherpt?

  Binnen DJI gelden voorschriften voor het vervaardigen, delen en bewaren van informatie. Deze voorschriften worden periodiek getoetst. Deze voorschriften hebben ook betrekking op de afvoer en vernietiging van gevoelige documenten. Of de procedures en/of de controles verder dienen te worden aangescherpt, moet blijken uit het lopende onderzoek van BI&V.

 • Vraag 5
  Zijn de medewerkers (en hun families) wier identiteit is onthuld voldoende beschermd?

  Er is direct na de constatering dat het document met personeelsvertrouwelijke informatie op internet was gepubliceerd, in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie, actie ondernomen om de veiligheid van deze medewerkers te borgen. Over de aard van de ondernomen acties zal ik, mede in het belang van de medewerkers, geen verdere melding doen.

 • Vraag 6
  Zijn er voldoende mogelijkheden om de activisten strafrechtelijk aan te pakken en te (doen) vervolgen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 18 juni 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) van uw Kamer aan de minister van Justitie inzake het bericht dat gestolen documenten op het internet zijn gepubliceerd (1 juni 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08990
Volledige titel: Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het feit dat gestolen documenten op internet zijn gepubliceerd (ingezonden 1 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2826
Volledige titel: Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het feit dat gestolen documenten op internet zijn gepubliceerd (ingezonden 1 juni 2010).