Kamervraag 2010Z08851

Een hulpgoederenkonvooi over zee naar Gaza

Ingediend 27 mei 2010
Beantwoord 1 juni 2010 (na 5 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08851.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2481.html
1. Gaza Freedom March!, 25 mei 2010: «8 ships with aid, activists head for sealed Gaza» http://gazafreedommarch.org/cms/en/news/View/10-05-25/8_ships_with_aid_activists_head_for_sealed_Gaza.aspx.
2. Jerusalem Post, 26 mei 2010: «Fate of Gaza flotilla remains vague» http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=176491
3. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3310.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de zogeheten «Vrijheidsvloot» die over zee onderweg is naar Gaza om humanitaire hulpgoederen af te leveren?1 Hebt u tevens kennis genomen van de aankondiging van Israël dat zij deze vloot de toegang zal blokkeren?2

  Deze vragen zijn beantwoord bij brief van 1 juni 2010 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 2478).

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de situatie met het schip de Spirit of Humanity, dat een gelijke missie als deze vloot had, waarvan de opvarenden zijn gearresteerd en dat door Israël is verjaagd?3

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u in het licht van de langdurige slechte humanitaire situatie van de bevolking van Gaza bereid er bij de Israëlische autoriteiten op aan te dringen de «Vrijheidsvloot» toe te laten tot Gaza?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Indien het antwoord op vraag 3 ontkennend is, kunt u in dat geval toelichten waarom u Israël de vrije hand geeft in de behandeling van deze situatie en daarom de humanitaire hulp ondergeschikt maakt aan de argumenten dat Israël mag bepalen wie toegang heeft tot Gaza over zee?3

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08851
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een hulpgoederenkonvooi over zee naar Gaza (ingezonden 27 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2481
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over een hulpgoederenkonvooi over zee naar Gaza (ingezonden 27 mei 2010).