Kamervraag 2010Z08583

Het bericht dat onterechte hechtenis steeds meer kost

Ingediend 20 mei 2010
Beantwoord 24 juni 2010 (na 35 dagen)
Indiener Sybrand van Haersma Buma (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08583.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2727.html
1. de Volkskrant, 17 mei 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht dat onterechte hechtenis steeds meer kost?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kloppen de feiten in dit bericht?

  Het Volkskrantartikel citeert prof. mr. Y. Buruma die stelt dat meer schadevergoeding wordt betaald vooral doordat het aantal vrijspraken is gestegen. Dit klopt. Uit mij ter beschikking staande gegevens blijkt dat het aantal vrijspraken sinds 2002 bij een nagenoeg gelijkblijvend aantal ingeschreven strafzaken sterk stijgt. De stijging in uitgaven kan volledig worden verklaard op grond van de stijging van het aantal vrijspraken.

 • Vraag 3
  Hoe oordeelt u over de hoogte van de toegekende schadevergoedingen?

  In gevallen waarin personen naar achteraf blijkt ten onrechte in hechtenis hebben doorgebracht, past het de overheid de nadeelschade die deze personen hiervan hebben ondervonden te compenseren. Ik zie geen reden de hoogte van de genoemde standaardvergoeding aan te passen, daar er sprake is van compensatie voor de geleden schade en niet van volledige vergoeding daarvan.

 • Vraag 4
  Is er volgens u reden om de hoogte van de genoemde standaardvergoeding (in het algemeen) aan te passen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Ziet u mogelijkheden om te voorkomen dat de schadevergoedingen voor ten onrechte opgelegde veroordelingen blijven stijgen?

  Er is in het artikel geen sprake van schadevergoedingen voor onterechte veroordelingen, maar om schadevergoeding voor onterechte detentie.
  Zoals vermeld in vraag 4 past het om schade te vergoeden wanneer sprake is van onterechte hechtenis. Ik stel voorop dat de mogelijkheden tot slagvaardige opsporing en vervolging zeer zouden worden belemmerd, indien iedere kans op een achteraf bezien onterechte hechtenis vooraf moet worden vermeden. Dit laat vanzelfsprekend de zorgvuldigheid die dient te worden betracht bij het opleggen van hechtenis onverlet. Deze zorgvuldigheid dient ervoor te zorgen dat het aantal gevallen van achteraf bezien ten onrechte ondergane detentie niet buitenproportioneel stijgt.

 • Mededeling - 8 juni 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) over het bericht dat onterechte hechtenis steeds meer kost (ingezonden 20 mei 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08583
Volledige titel: Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het bericht dat onterechte hechtenis steeds meer kost (ingezonden 20 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2727
Volledige titel: Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het bericht dat onterechte hechtenis steeds meer kost (ingezonden 20 mei 2010).