Kamervraag 2010Z08139

De dood van een Nederlandse moslimextremist

Ingediend 12 mei 2010
Beantwoord 5 juli 2010 (na 54 dagen)
Indiener Rita Verdonk (Lid-Verdonk)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08139.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2927.html
1. Elsevier, 10 mei 2010
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Nederlandse Talibanstrijder gedood in Pakistan»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat autochtone Europeanen die zich tot de islam bekeerden, zich aansluiten bij de wereldwijde jihad? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Hoeveel autochtone Nederlanders en andere Europeanen die zich tot de islam bekeerden hebben zich aangesloten bij de jihad? Hoeveel allochtonen die van origine al moslim waren?
 • Vraag 4
  Wat is er van de in Nederland woonachtige moslims geworden die eerder in Kenia zijn opgepakt en in Somalië wilden vechten? Worden zij extra in de gaten gehouden, mede om te voorkomen dat zij anderen tot dezelfde daden aanzetten, desnoods in Nederland?
 • Vraag 5
  Worden in Nederland en Europa woonachtige moslims in het buitenland opgeleid en getraind om ook op ons continent de jihad tegen het Westen te voeren? Of elders te voeren? Zijn zij in beeld?
 • Vraag 6
  Worden jihadi's die de Nederlandse nationaliteit bezitten en tegen Nederland vechten (bijvoorbeeld in Afghanistan) volgens het Nederlands recht beschouwd als landverraders?
 • Vraag 7
  Is bekend welke organisaties moslims in Nederland en Europa doen radicaliseren en welke middelen zij daarbij gebruiken? Door welke buitenlandse mogendheden en organisaties worden deze financieel of anderszins gesteund? Hoe worden deze aangepakt?
 • Vraag 8
  Wat betekent het een en ander voor de stabiliteit van het Westen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08139
Volledige titel: Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de dood van een Nederlandse moslimextremist (ingezonden 12 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2927
Volledige titel: Vragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de dood van een Nederlandse moslimextremist (ingezonden 12 mei 2010).