Kamervraag 2010Z07998

AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming

Ingediend 11 mei 2010
Beantwoord 14 juni 2010 (na 34 dagen)
Indiener Ineke van Gent (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie geluid internationaal natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07998.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2649.html
  • Vraag 1
    Kunt u de waarneming van bewoners uit Onderbanken bevestigen dat er op 5 mei 2010 in elk geval 11 AWACS-vluchten zijn uitgevoerd? Zo ja, hoe is dit mogelijk? Zo nee, bent u bereid een onderzoek naar deze waarneming in te stellen?

    Ja, er zijn op 5 mei vluchten met AWACS toestellen uitgevoerd. Na een nauwkeurige inspectie van de gehele vloot is bij 15 van de 17 AWACS vliegtuigen corrosievorming bij het neuswiel vastgesteld. 15 toestellen waren daardoor tijdelijk niet beschikbaar voor daadwerkelijke inzet en trainingsvluchten. Met de vliegtuigen waarop geen corrosievorming is aangetroffen werd een aangepast vliegprogramma uitgevoerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07998
Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Defensie over AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming (ingezonden 11 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2649
Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Defensie over AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming (ingezonden 11 mei 2010).