Kamervraag 2010Z06897

Het bericht dat justitie en politie grote moeite hebben met de aanpak van dierenextremisme

Ingediend 16 april 2010
Beantwoord 3 mei 2010 (na 17 dagen)
Indiener Sybrand van Haersma Buma (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06897.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2392.html
1. Trouw, 12 april 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht dat justitie en politie grote moeite zouden hebben met de aanpak van dierenrechtenextremisten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Zijn de feiten in het bericht waar?

  Het is niet gebruikelijk gedurende het onderzoek uitspraak te doen over lopende zaken.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het feit dat het speciaal opgerichte landelijke politieteam na een jaar nog steeds geen noemenswaardige resultaten zou hebben geboekt?

  Ik heb u op 13 april jl. bericht2dat dierenrechtenextremisme in 2009 intensieve aandacht heeft gekregen van politie en het Openbaar Ministerie. Bij de Nationale Recherche is capaciteit vrijgemaakt voor de opsporing van strafbare feiten begaan door dierenrechtenextremisten. Dit heeft inmiddels geresulteerd in meerdere aanhoudingen. In verband met een nertsenbevrijdingsactie in Stavenisse in maart 2009 zijn drie personen aangehouden, waarvan er twee verder vervolgd worden. In oktober 2009 is tijdens een nertsenbevrijdingsactie in het Gelderse Barchem een dierenrechtenextremist op heterdaad aangehouden. Inmiddels zijn nog drie andere verdachten gearresteerd.

 • Vraag 4
  Volstaan de tot op heden genomen maatregelen tegen het (extreme) dierenactivisme, zoals vermeld in het onderhavige bericht? Zijn de maatregelen volgens u voldoende in gang gezet?

  Ja. Zoals aangekondigd in het Operationeel Actieplan 2010 Polarisatie en Radicalisering3 en de brief van 13 april jl. wordt de geïntensiveerde aanpak van dierenrechtenextremisme in 2010 gecontinueerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06897
Volledige titel: Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat justitie en politie grote moeite hebben met de aanpak van dierenextremisme (ingezonden 16 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2392
Volledige titel: Vragen van het lid Van Haersma Buma (CDA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat justitie en politie grote moeite hebben met de aanpak van dierenextremisme (ingezonden 16 april 2010).