Kamervraag 2010Z06885

De directeur Communicatie die na het verschijnen van de glossy Gerda van baan verandert

Ingediend 16 april 2010
Beantwoord 23 april 2010 (na 7 dagen)
Indiener Ineke van Gent
Beantwoord door Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06885.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2326.html
 • Vraag 1
  Heeft uw directeur Communicatie het voorstel en de uiteindelijke beslissing tot publicatie van de glossy aan u voorgelegd? Hebt u hiermee ingestemd? Zo ja, waarom legt u dan nu de verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van «Gerda» bij hem?

  Ik ben zelf verantwoordelijk voor het uitbrengen van het magazine.

 • Vraag 2
  Is het voorstel tot het uitbrengen van een glossy aan de orde geweest tijdens de wekelijkse ministersstaf? Op welke momenten is dat gebeurd? Wat was u reactie tijdens die besprekingen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Was u bekend met de vormgeving van de glossy? Is deze als «dummy» aan u voorgelegd?

  Ja.

 • Vraag 4
  Hebt u vrijwillig meegewerkt aan de fotoreportages? Was het u bekend dat deze bedoeld waren voor de glossy?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u door uw directeur Communicatie gewezen op de risico’s van het uitbrengen van deze glossy, zoals mogelijke kritiek vanuit de Tweede Kamer? Zo ja, waarom wordt de verantwoordelijkheid voor het uitbrengen van de glossy dan nu bij uw directeur Communicatie gelegd?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06885
Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de directeur Communicatie die na het verschijnen van de glossy Gerda van baan verandert (ingezonden 16 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2326
Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de directeur Communicatie die na het verschijnen van de glossy Gerda van baan verandert (ingezonden 16 april 2010).