Kamervraag 2010Z06879

De tender draagvlakactiviteiten op het gebied van internationale samenwerking

Ingediend 16 april 2010
Beantwoord 11 juni 2010 (na 56 dagen)
Indiener Kathleen Ferrier (CDA)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06879.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2634.html
1. Website Partos.
2. Kamerstuk 31 933, nr. 10.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het persbericht «Bericht uit de Werkgroep Draagvlak»?1

  Ja, dat persbericht is mij bekend.

 • Vraag 2
  Kunt u de Kamer laten weten wanneer het traject inzake de nieuwe subsidieverstrekker voor draagvlakactiviteiten op het gebied van internationale samenwerking van start gaat en hoe het eruit gaat zien?

  Het voorbereidingstraject inzake de nieuwe subsidieverstrekker is reeds enige maanden geleden van start gegaan. De aanbesteding voor de nieuwe uitvoerder van de subsidiefaciliteit is op 31 mei jl. gepubliceerd op de website www.aanbestedingskalender.nl. In dit document wordt omschreven hoe het traject eruit zal gaan zien.

 • Vraag 3
  Aan welke criteria moet de aanvrager voldoen? Zal dit conform de criteria zijn zoals genoemd in de motie Ferrier/Voordewind2? Zo nee, waarom niet?

  De criteria waaraan de nieuwe uitvoerder dient te voldoen zijn omschreven in het aanbestedingsdocument. De criteria die zijn benoemd in de motie Voordewind/Ferrier zijn in hierin verwerkt.

 • Vraag 4
  Kunt u reeds aangeven hoe het verdere traject ten aanzien van subsidieaanvragen voor draagvlakactiviteiten gaat verlopen?

  De selectieprocedure voor de nieuwe uitvoerder zal naar verwachting deze zomer worden afgerond opdat in het najaar een eerste subsidieronde kan worden gehouden zodat activiteiten die ten laste komen van het budget van 2011 vanaf 1 januari 2011 van start kunnen gaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06879
Volledige titel: Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de tender draagvlakactiviteiten op het gebied van internationale samenwerking (ingezonden 16 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2634
Volledige titel: Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de tender draagvlakactiviteiten op het gebied van internationale samenwerking (ingezonden 16 april 2010).