Gepubliceerd: 3 november 2023
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Nico Drost (CU), Chris Stoffer (SGP), Nicki Pouw-Verweij (BBB)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36459-1.html
ID: 36459-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2023

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Stoffer Palland Drost Pouw-Verweij