100,0 %
0,0 %

NSC

BBB

D66

CU

DENK

CDA

PvdD

SP

VVD

PVV

SGP

Volt

FVD

JA21

GroenLinks-PvdA


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouder- en jeugdsteunpunten zijn bedoeld voor ondersteuning van ouders en leerlingen in de regio;

overwegende dat het belangrijk is om de geleerde lessen van ervaringsdeskundigen te betrekken bij het inrichten en verbeteren van faciliteiten voor de ondersteuning van kinderen en ouders;

verzoekt de regering om met samenwerkingsverbanden afspraken te maken over hoe zij de ervaringen van leerlingen en ouders verwerken bij het opzetten, doorontwikkelen en evalueren van de ouder- en jeugdsteunpunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld