100,0 %
0,0 %

FVD

D66

CDA

Volt

SGP

NSC

JA21

PVV

SP

VVD

CU

DENK

PvdD

GroenLinks-PvdA

BBB


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DE KORT

Voorgesteld 18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouder- en jeugdsteunpunten formeel onderdeel zijn van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en vallen onder de bekostiging van de samenwerkingsverbanden;

overwegende dat het cruciaal is dat de ouder- en jeugdsteunpunten onafhankelijk en alleen in het belang van de ouder en leerling handelen;

verzoekt de regering om afspraken te maken met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs over hoe de onafhankelijkheid van de ouder- en jeugdsteunpunten wordt geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kort