75,3 %
24,7 %

CDA

NSC

D66

PVV

PvdD

SGP

SP

FVD

BBB

DENK

CU

VVD

JA21

Volt

GroenLinks-PvdA


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks 1.600 mensen met een beperking uitstromen van het voortgezet onderwijs naar de dagbesteding;

constaterende dat er voor deze mensen geen regelingen zijn om een vervolgopleiding te doen;

verzoekt de regering te verkennen hoe opleidingen op maat te financieren, zoals de brancheopleidingen Assistent Groen en Assistent Facilitair, zodat mensen die het speciaal voortgezet onderwijs afronden zich kunnen doorontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld