Kamerstuk 36419-8

Amendement van de leden Grinwis en Van Weyenberg over regelen dat de belastingvrije som op de BES niet lager is dan het minimumloon

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36419-8.html
ID: 36419-8
Wijzigingen: 36419-9

Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN VAN WEYENBERG

Ontvangen 25 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel III, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Het in artikel 24, tweede lid, vermelde bedrag wordt gewijzigd naar USD 20.424.

II

In artikel VI, eerste lid, wordt, onder verlettering van onderdeel b tot c, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. artikel III, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2023;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de belastingvrije som op de BES niet langer lager is dan het minimumloon. Na de minimumloonverhoging uit de augustusbesluitvorming is de belastingvrije som lager dan het minimumloon. Dat betekent dat de stijging van het minimumloon deels direct wordt afgeroomd door de fiscus. Dit amendement herstelt deze omissie.

Hiernaast is bij de SZW-begroting amendement Ceder c.s. (36 410 XV, nr. 39) ingediend (en aangenomen) dat, in lijn met het advies van de commissie Thodé, middelen vrijmaakt om de wettelijke minimumlonen voor de BES-eilanden extra te verhogen per 1 juli 2024. Door deze verhoging komen de wettelijke minimumlonen nog verder boven de belastingvrije som uit. Ook hiervoor corrigeert dit amendement de belastingvrije som. De budgettaire derving hiervan bedraagt ca. 2 miljoen euro in 2024 en 4 miljoen euro structureel. Dekking hiervoor wordt gevonden in het amendement Grinwis c.s. op het Belastingplan 2024 dat de buitenlandse partiële belastingplicht afschaft.

Grinwis Van Weyenberg