Gepubliceerd: 15 februari 2023
Indiener(s): René Peters (CDA), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36229-27.html
ID: 36229-27

72,0 %
28,0 %

BBB

Fractie Den Haan

CDA

SGP

PVV

FVD

Omtzigt

PvdD

GL

DENK

PvdA

Volt

BIJ1

JA21

VVD

Groep Van Haga

SP

CU

D66


Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN POUW-VERWEIJ EN PETERS

Voorgesteld 15 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrag van de aanvullende beurs voor inkomens van € 35.000 tot € 70.000 proportioneel wordt afgebouwd, waarbij de daling met een lineaire curve verloopt;

overwegende dat bij inkomens tot € 70.000 een betekenisvolle aanvullende beurs nodig is;

overwegende dat vanwege deze steile afbouw het effect van het verhogen van de inkomensgrens voor een groot deel teniet wordt gedaan omdat lang voor het maximuminkomen de hoogte van de aanvullende beurs al aanzienlijk is verlaagd;

overwegende dat het vormgeven van de afbouw met een toenemende daling, waarbij de daling met een curve aanvankelijk vrij vlak en aan het slot steil verloopt, ertoe leidt dat meer studenten een hogere aanvullende beurs kunnen krijgen;

roept het kabinet op in beeld te brengen hoe een toenemende daling van de afbouw vorm kan krijgen en wat de financiële consequenties hiervan zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pouw-Verweij

Peters