43,3 %
56,7 %

DENK

PvdD

GL

CDA

BIJ1

Omtzigt

SGP

FVD

D66

Volt

SP

JA21

Groep Van Haga

BBB

VVD

CU

Fractie Den Haan

PvdA

PVV


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 15 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er diverse redenen kunnen zijn voor studievertraging, zoals een functiebeperking of chronische ziekte;

overwegende dat studenten met een functiebeperking of chronische ziekte in aanmerking komen voor een jaar extra beurs;

constaterende dat dit extra jaar in lang niet alle gevallen voldoende is, zeker wanneer fysieke aanwezigheid vanwege een functiebeperking moeilijk is;

constaterende dat het voor deze studenten vaak niet mogelijk is om een bijbaan te hebben en dat zij bovendien vaak hogere kosten voor levensonderhoud hebben;

verzoekt de regering om maatwerk toe te passen, zodat studenten met een functiebeperking ook langer dan een jaar uitloop kunnen hebben met behoud van studiefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

De Hoop

Wassenberg

Kwint

Van Baarle

Koekkoek