Kamerstuk 36138-13

Gewijzigde motie van het lid Leijten over in het eerste kwartaal van 2023 komen met een reactie op de adviezen over het gebruik en de gevolgen van automatisering in wetgeving en bestuursrechtspraak (t.v.v. 36138-11)

Dossier: Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)


68,0 %
32,0 %

CDA

SP

Groep Van Haga

FVD

Omtzigt

BBB

PVV

SGP

D66

BIJ1

GL

DENK

VVD

PvdA

Volt

Fractie Den Haan

JA21

CU

PvdD


Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 22 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Autoriteit Online Terroristische en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) gebruik zal maken van geautomatiseerde monitoringsinstrumenten;

constaterende dat de Raad van State meerdere adviezen heeft gegeven over het gebruik en de gevolgen van automatisering in wetgeving en bestuursrechtspraak;

constaterende dat ondanks eerdere toezeggingen er nog altijd geen reactie is ontvangen op deze adviezen van de Raad van State;

verzoekt de regering in het eerste kwartaal van 2023 met een reactie op deze adviezen te komen,

en gaat over tot de orde van dag.

Leijten