Kamerstuk 36042-5

Nader rapport en advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 16 februari 2022 over de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid geldende maatregelen

Dossier: Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Gepubliceerd: 22 februari 2022
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36042-5.html
ID: 36042-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in het licht van de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) op 16 februari 2022 advies uitgebracht over de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, geldende maatregelen. Hierbij bied ik u het advies van de Afdeling, alsmede het nader rapport aan (Kamerstuk 36 042, nr. 6).

Het koninklijk besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Twm is gepubliceerd in het Staatsblad1. Op grond van artikel VIII, vierde lid, Twm, zal onverwijld een voorstel van wet tot goedkeuring van het koninklijk besluit bij uw Kamer worden ingediend.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers