46,7 %
52,0 %

BBB

DENK

VVD

BIJ1

SGP

Volt

Groep Van Haga

CDA

D66

Fractie Den Haan

PVV

FVD

CU

PvdD

PvdA

JA21

GL

Omtzigt

SP


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN DER PLAS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering mensen niet langer aanraadt om bij een positieve zelftest een PCR-test te doen, bijvoorbeeld voor een coronatoegangsbewijs;

constaterende dat slechts 63,5% van de volwassenen een boosterbewijs heeft;

constaterende dat bij de herinvoering van een ctb miljoenen jonge mensen dagelijks of om de dag willen testen;

verzoekt de regering de Wet verbreding inzet coronatoegangsbewijs in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van der Plas