Kamerstuk 35979-5

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van 10 november 2021 over de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid geldende maatregelen en nader rapport

Dossier: Goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Gepubliceerd: 23 november 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35979-5.html
ID: 35979-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in het licht van de vierde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) op 10 november 2021 advies uitgebracht over de krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid, geldende maatregelen. Hierbij bied ik u het advies van de Afdeling, alsmede het nader rapport aan (Kamerstuk 35 979, nr. 6).

Het koninklijk besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Twm is gepubliceerd in het Staatsblad1. Op grond van artikel VIII, vierde lid, Twm, zal onverwijld een voorstel van wet tot goedkeuring van het koninklijk besluit bij uw Kamer worden ingediend.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge