Gepubliceerd: 23 oktober 2023
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht staatsrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35958-19.html
ID: 35958-19

93,3 %
5,3 %

JA21

GL

VVD

SP

BIJ1

CU

Volt

DENK

BBB

PVV

FVD

Fractie Den Haan

CDA

Omtzigt

PvdA

Ephraim

SGP

PvdD

D66

Groep Van Haga


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID MICHON-DERKZEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aan de NCTV is om zorg te dragen voor een goede samenwerking en coördinatie in het veiligheidsdomein bij de bestrijding van terrorisme;

overwegende dat gemeenten aangeven dat de coördinerende taak van de NCTV van belang is om het lokaal bestuur tijdig te informeren en om fenomenen en gebeurtenissen te duiden;

overwegende dat de NCTV aan gemeenten handelingsperspectief kan bieden en/of hen kan koppelen aan gemeenten die al veel te maken hebben gehad met extremistische groeperingen of individuen;

verzoekt de regering via de VNG bij gemeenten te inventariseren wat hun ervaringen zijn met de NCTV, welke knelpunten zich in de praktijk voordoen bij de samenwerking met de NCTV, te bezien of de wet voldoende basis biedt om de knelpunten op te lossen, en de Kamer hierover te informeren begin 2024,

en gaat over tot de orde van de dag.

Michon-Derkzen