Kamerstuk 35925-X-53

Heropening onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het mortierongeval in Mali

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 14 januari 2022
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-X-53.html
ID: 35925-X-53

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 januari 2022

Hierbij informeer ik u over het heropenen van het onderzoek naar het mortierongeval in Mali door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De OvV heeft tot heropening van het onderzoek besloten om het vervolg feitenonderzoek van de Koninklijke Marechaussee in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) op te vragen. De OvV geeft aan dat naar aanleiding van vragen van het radioprogramma Argos en in het kader van eigen kwaliteitsbewaking er belang aan te hechten na te gaan of er relevante nieuwe feiten zijn. Defensie wacht de resultaten van het onderzoek af en zal desgevraagd alle mogelijke medewerking verlenen.

De Minister van Defensie, K.H. Ollongren